TÁC ĐỘNG CỦA GIA ĐÌNH TỚI ĐỘNG LỰC HỌC CỦA TRẺ

Gia đình là nền tảng quan trọng nhất trong việc hình thành động lực học của trẻ. Gia đình không chỉ khuyến khích và hỗ trợ tinh thần của trẻ, mà còn tạo ra những giá trị học tập tích cực, từ đó hình thành và phát triển tinh thần học hỏi của trẻ. Vậy những khía cạnh nào […]

Xem thêm