ƯU THẾ XÉT TUYỂN SỚM CHO THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

Tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học tiếp tục ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Học viện Kỹ thuật quân sự xét tuyển thí sinh đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có kết […]

Xem thêm